LAXTHA 개요
CEO  
연혁  
채용공고
위치,연락처
인증/허가
특허
TV/언론의 LAXTHA
공지사항
주주공지
  Home > Company > LAXTHA 개요 > 연혁
 
목록:연혁
 
 
   
 

주소 : 대전시 유성구 관평동 대덕테크노밸리 691번지.

건축연면적 : 731평.

건물층수 : 4층. 원형부5층.

착공일 : 2006년 10월 30일.

초기 완공예상도.

초기 컨셉디자인.

 

   
 
목록:연혁
 
  Copyright © LAXTHA Inc. All rights reserved.